Ana içeriğe atla

Kaynaştırma Eğitimi

Üzerinde dünya haritası bulunan büyük bir kitap(Denizler mavi karalar sarı renkle gösterilmiş.). Kitap açık ve iç tarafı aşağı bakacak şekilde 8 çocuğun elinin üzerinde durmakta. Çocuklar farklı yaş ve cinsiyetlerde. Bir kişi tekerlekli sandalyede oturmakta. Bir kişinin elinde de beyaz baston bulunuyor.

Önceden planlanıp amaç edinilmeyen bir etkinlik ya da yaşantı sonucu oluşan öğrenmeye "Rastlantısal Öğrenme" denir. Rastlantısal Öğrenme'nin genel eğitim sınıflarında daha da çok mümkün olması, öğrencinin çok sayıda sınıf arkadaşı olması ve bununla birlikte artan sosyalleşme imkanına bağlıdır.

Hem rastlantısal öğrenme hem de akran öğrenimi göz önüne alınırsa kaynaştırma eğitiminin önemi anlaşılacaktır.

Kaynaştırma eğitimi; yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin genel eğitim sınıflarında -akranlarıyla birlikte- aldığı eğitimdir. Destek özel eğitim hizmetlerinin sağlanması ve bireyselleştirilmiş eğitim planlarının hazırlanması da zorunludur.

Kaynaştırma Eğitiminin Olmazsa Olmazları:

1- Gerekli Uyarlamaların Yapılması

Ders sunumunda, içeriğinde, değerlendirmesinde ve sınıf ortamında yapılacak değişiklikler.

2- Destek Özel Eğitim Hizmetleri Verilmesi

Sınıf İçinde:
  • Özel Eğitim Koordinatörü (Özel Eğitim Danışmanı)
  • Genel Eğitim Sınıfı İçinde Yardımcı Sınıf Öğretmeni 
  • Genel Eğitim Sınıfı İçinde Yardımcı Özel Eğitim Öğretmeni
Sınıf Dışında:
  • Gezici Öğretmen
  • Destek Eğitim Sınıfı

#Öğrencinin ,1 haftada, Destek Eğitim Sınıfında alabileceği maksimum ders saati, haftalık toplam ders saatinin  %40'ını geçmeyecek şekilde planlanır.  Ayrıntılı bilgiye bu dosyadan ulaşabilirsiniz.

3- Okul Müdürü, Sınıf Öğretmeni, Akranlar ve Ailelerin Tutumlarının Olumlu Yönde Değiştirilmesi

  • #Eğitim bir ekip işidir. Ekibin başında okul müdürü bulunur. Müdürün Kaynaştırma Eğitimi ve Kaynaştırma Öğrencisi hakkındaki görüşleri, kaynaştırma eğitiminin başarıya ulaşmasında son derece önemlidir. 
  • #Sınıf Öğretmeninin tutumu da kaynaştırma eğitimin başarıya ulaşıp ulaşmamasında rol oynayan en önemli faktörlerden biridir.
  • #Akranlar, hem sosyalleşme hem de akran öğrenimi konusunda gereklidir. Aynı zamanda Kaynaştırma Eğitiminin ana unsurudur.
  • #Aile. Yayınlanan bir tez'e göre; Öğretmenlerin akran zorbalığını önlemede karşılaştıkları güçlüklerle ilgili olarak en fazla ailenin bu durumu-zorbalık- kabullenmemesini belirtmişler, bu sonuca yakın olarak ailenin akran zorbalığını önlemede öğretmene destek vermediğini ve çocuğun şiddet görmesini, ayrıştırılmasını normal olarak karşılamaları, davranışın süreklilik göstermesi ve velinin ilgisizliğine ilişkin güçlüklerle karşılaştıkları sonucuna varılmıştır. Bu da, ailelerin kaynaştırma eğitiminin başarıya ulaşmasında çok önemli olduklarını gösteren araştırmalardan sadece biridir.

Kaynaştırma Eğitimi'nin tarihi 3 adımda incelenebilir: 

1900 Yılına Kadar: Bazı eğitim kurumları bulunur. Ancak sistematik değillerdir ve eğitimden çok bakım ağırlıklıdır.

1900-1960 Yılları: Bu dönemde Özel Eğitim kurumlarının sayısı hızla artmıştır. Bu hızlı artış kaynaştırma uygulamalarına zarar vermiştir. Genel eğitim sınıflarında eğitime devam edebilecek birçok öğrenci Özel Eğitim kurumlarına yönlendirilmiştir.

1960 ve Sonrası: Çok sayıda yasal düzenleme yapıldı. Yasal düzenlemeler ile kaynaştırma eğitimi de güvence altına alınmış oldu. Yine bu dönemde Genel Eğitim okulları içerisinde Özel Eğitim sınıfları açıldı. Beklenti kaynaştırmaya destek sağlaması yönündeydi ancak beklenen yarar sağlanamadı.

2019-2020 Öğretim yılı verilerine göre 425.774 kaynaştırma Öğrencisi bulunmakta. Ancak özellikle okulöncesi eğitimde bu sayının sadece 789 öğrenci olduğu da belirtilmektedir.(Kaynak)

Son Söz

İyi bir işbirliği olabilmesi için işbirliği yapan her bireyin ortak amaç doğrultusunda çalışıyor olması, iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanması ve tarafların ortak kararlar alarak bunları uyguluyor olmaları gerekmektedir.

Planlama(Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları), değerlendirme ve uyarlama süreçleri ile kaynaştırmanın başarısı garanti altına alınır.

Devlerin Omzunda Yükselelim.                         

Yorumlar